Marknad


Gunilla Andersson
gunilla.andersson@hanhalsif.se
0734-038915

Jörgen Samuelsson
jorgen.samuelsson@hanhalsif.se
0709-500047

Claes Halgren
claes.halgren@hanhalsif.se
0708-177295

Hans Bergquist
hans.bergquist@hanhalsif.se
0709-859200

Anders Rybrink
anders.rybrink@hanhalsif.se
0735-617522

Staffan Fritiofsson
staffan.fritiofsson@hanhalsif.se
0705-850453

Ulf Krantz
ulf.krantz@hanhalsif.se0708-883869

Anders Engelbrektsson

anders.engelbretsson@hanhalsif.se
0708-905978

Marknadsgruppen

Vi är en grupp föräldrar, tränare och ledare som genomför projekt i Hanhals IF regi för att öka föreningens synlighet, finansiera vår verksamhet samt ge våra partners/sponsorer ett mervärde genom att synas med Hanhals IF.

Om du är intresserad av att synas med Hanhals IF och bidra till vår förenings verksamhet alternativ vill delta inom Marknadsgruppen är du välkommen att kontakta Gunilla Andersson.

E-mail: gunilla.andersson@hanhalsif.se

Telefon: 0734-038915

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub