Marknad
Hanhals vs hc dalen 9


Gunilla Andersson
gunilla.andersson@hanhalsif.se
0734-038915

Jörgen Samuelsson
jorgen.samuelsson@hanhalsif.se
0709-500047

Lena Fredholm
lena.fredholm@hanhalsif.se
0722-261006

Hans Bergquist
hans.bergquist@hanhalsif.se
0709-859200

Claes Halgren
claes.halgren@hanhalsif.se
0708-177295

Christer Lundgren

0733-312302


Anders Rybrink
anders.rybrink@hanhalsif.se
0735-617522


Anders Engelbrektsson
anders.engelbrektsson@hanhalsif.se
0708-905978


Michael Hillström
michael.hillstrom@hanhalsif.se
0735-617522

Staffan Fritiofsson
staffan.fritiofsson@hanhalsif.se

0705-850453


Ulf Krantz
ulf.krantz@hanhalsif.se

0708-883869Marknadsgruppen

Vi är en grupp föräldrar, tränare och ledare som genomför projekt i Hanhals IF regi för att öka föreningens synlighet, finansiera vår verksamhet samt ge våra partners/sponsorer ett mervärde genom att synas med Hanhals IF.

Om du är intresserad av att synas med Hanhals IF och bidra till vår förenings verksamhet alternativ vill delta inom Marknadsgruppen är du välkommen att kontakta Gunilla Andersson.

E-mail: gunilla.andersson@hanhalsif.se

Telefon: 0734-038915

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub