Faktablad Hanhals Kings Hockeymagasin

Hanhals Kings Hockeymagasin

Upplaga: Tidningen delas ut till 40 000 hushåll i Kungsbacka Kommun och i Kungsbacka ishall vid A-lagets hemmamatcher under säsongen. Tryckupplaga 42 000 ex.

Nästa utgåva: 28 september 2018

Format: A4, 64 sidor, 4-färg

Annonspriser

Helsida: 15 000 kr

Halvsida: 10 000 kr

Kvartssida: 5 000 kr

Begärd placering (helsida bakre omslag, insida omslag): 20 000 kr

7,65% reklamskatt tillkommer på ovanstående priser

Annonsformat

Helsida: 210 x 297 mm + 3 mm utfall och skärmärken

Halvsida: 175 x 125 mm

Kvartssida: 85 x 125 mm

Filformat

Tryckfärdig pdf

Materialdag

1 september 2018

Materialadress

Färdig annons mailas till: sorenf48@gmail.com

Ange rubrik "HIF Annons"

Kontakt

Annonsering & annonsproduktion: gunilla.andersson@hanhalsif.se

Redaktionellt innehåll & utgivning: peter.kronvall@hanhalsif.se

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub