Banner myclub ny hemsida

För dig som vill lämna bud

Md oktober m nads klocka
Oktober månads klocka. Läs mer om klockan på www.söner.se.

Vill du som företag eller privatperson vara med och skapa möjligheter för fonden? Välkommen att buda på klockorna!

Varje månad auktioneras en ny klocka ut. Totalt 10 klockor under säsongen. Aktuell klocka exponeras i en monter i ishallscaféet.


Budgivning

Bud mailas in till adressen: hockeyforalla@hanhalsif.se. Skriv "BUD HOCKEY FÖR ALLA" i rubriken och i mailet skriver ni ert namn (privatperson) eller ert företagsnamn/kontaktperson samt det belopp ni vill lägga.

Det går även bra att SMS:a ert bud med samma information som ovan till mobilnummer 070-533 75 66 (Freddie Palmgren/SönerbySweden).

Exponering av budgivare

Information om vem som lagt bud uppdateras löpande på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Om ni som företag vill att er logotype syns i samband med detta, så bifoga den i ert budmail.

OBS! Önskar ni vara anonym som budgivare, så meddela detta i budmailet.

Presentation av vinnande bud

Efter varje månadsslut kungörs vinnande bud/budgivare:

- Vid första A-lagsmatch efter månadsskiftet. Presentation av speaker och text i programblad.

- På hemsida och i sociala kanaler. Tanken är att göra en kortare intervju med vinnande person/företag där man får berätta varför man valt att stödja initiativet. Detta är naturligtvis frivilligt.

Ekonomi
Vinnande belopp faktureras månaden efter vunnet bud.

Alla intäkter går oavkortat till fonden Hockey För Alla.


Tillsammans kan vi ge fler ungdomar möjligheten att spela hockey - välkommen att buda!


Hanhals IF och Söner by Sweden

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub