Banner myclub ny hemsida

Årsmötet avklarat

Publicerad 2020-06-25 22:09
Dsc03855
Det blev premiär för digitalt årsmöte i Hanhals IF. Mötet bestod av 37 medlemmar inkl styrelse. Mötet inleddes av Peter Kronvall avgående ordförande som hälsade alla välkomna. Därefter tog årsmötets ordförande över, Patrik Norrman.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen

Hanhals Kings styrelse har bestått av 6 ledamöter och styrelsen har haft 10 protokollförda möten. På styrelsemötena har också 1-3 suppleanter samt adjungerade ledamöter deltagit.

Hanhals Kings har en stark medlemsbas på ca 480 aktiva hockeyspelare och utgör en av de största föreningarna i Göteborgs ishockeydistrikt. Rekryteringen är fortsatt god av nya hockeyspelare

Under året har det tillkommit cirka 40-50 tjejer och killar till vår hockeyskola. Under året har Hanhals också för tredje säsongen i rad marknadsfört föreningen genom ett mycket uppskattat hockeymagasin som distribuerades till ca 33.000 hushåll inom Kungsbacka kommun. Magasinet har blivit en viktig inkomstkälla för föreningen.

Sporten 2019/2020

A-laget lyckades behålla sitt kontrakt i HockeyEttan efter en tuff säsong. Niclas Högberg (Huvudtränare) och Emanuel Åström valde att kliva av sina uppdrag och föreningen har under våren rekryterat in en ny tränare.

J18 & J 20 tog sig till Elitkval men säsongen avbröts på grund av Covid-19.

U16 Elit tog sig till SM-kval efter en stark säsong. Hanhals kommer för 8:e året i rad att även nästa säsong spelar i U 16 Elit.

Även våra yngre ungdomslag har varit framgångsrika. Det har spelats GPpuckar och våra U14 tog en hedrande bronsmedalj i GICen.

Hanhals har varit arrangörer av många lyckade arrangemang. Tyvärr kunde vi dock inte genomföra vår två sista Hanhals Kings Academy Cup på grund av Covid-19. Detta påverkade vårt rörelseresultat negativt. Vi fick även stänga vårt Café i förtid.

Inför 2019/2020 utbildade vi 56 föreningsdomare varav 36 var nya och 20 har dömt minst 1 säsong. Nästa steg för domarna efter några säsonger som föreningsdomare är till distriktet och säsongen som gick var det 19 stycken domare från Kungsbacka på distriktet och högre, den domare som kommit högst är Oscar Gustavsson som är linjeman i division 2 och som har fått testa på linjen i division 1.

Covid-19

Verksamheten kunde hållas igång, med restriktioner till och med den 7 maj då isen smältes.

Förändringsarbetet under våren

Under våren blev föreningen kallad till kommunen för att diskutera inkommen kritik kring selektering, tystnadskultur inom lagen. Ett stort arbete startades redan sent i höstas för att skapa förändring och mycket av åtgärderna är nu på plats.

Vi genomförde RFs spelarenkät för att lyssna in hur spelarna trivs i sina lag. Vi har förändrat våra sportsliga råd för att stimulera öppnare dialog mellan lagen. Vi har skrivit om och förtydligat våra riktlinjer och har tillsammans med Sisu startat en ledarskapsutbildning som kommer att fortgå under hela säsongen. Detta är ett viktigt arbete som ligger som ett prioriterat projekt under nästkommande säsong. Föreningen tog kritiken på största allvar.

Ekonomi

När vi stängde böckerna kunde vi konstatera att vi inte skulle kunna presentera ett femte år med positivt resultat, utan RR landade på -297 000kr. Mycket kan härledas till de cuper som vi kunde genomföra på grund av Covid-19. Det egna kapitalet är på 1.075.000 kr

Hanhals IF Styrelse 2020/2021

Styrelsen säsongen 20/21 består av följande medlemmar, som invaldes vid dagens årsmöte:

Ordförande (1 år) Michael Hillström (Nyval)

Ledamot (2 år) Camilla Fjellman (Nyval)

Ledamot (2 år) Peter Olsson (Nyval)

Suppleant (2 år) Jessica Samuelsson (Nyval)

Suppleant (1 år) Lena Hagelin (Nyval)

Suppleant (1 år) Peter Kronvall (Nyval)

Ledamot (2 år) Adde Wennergrund (Nyval)

Kvarsittande ledamöter:

Ledamot (1 år) Anders Rybrink

Ledamot (1 år) Freddie Palmgren

Ledamot (1 år) Henrik Siösteen

Avgående styrelseledamöter:

Robert Sidlo, Peter Kronvall (ordförande)

Revisorer

Som revisorer föreslås liksom tidigare år Trevi Revision, Töpelsgatan 5A, 416 55 Göteborg

Valberedning 2020/2021:

Michel Sandsten (ordförande)

Erika Markhede

Paola DÁrienzo Lagerbielke

Årsmötet avslutades med en kort och framåtsträvande presentation av nye ordförande Michael Hillström

Klubben
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub